Algemene voorwaarden
Most jewelry
KvK nummer:
74307614
btw-nummer: NL227062401B01

 

Algemene voorwaarden
Wanneer u een bestelling plaats in de webshop van  www.mostjewelry.nl geeft u te kennen dat u met alle genoemde algemene voorwaarden akkoord gaat. Most jewelry heeft het recht zijn voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigingen. Bij de koop van een artikel gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden van Most jewelry zoals hieronder verder staat beschreven en op de rest van de webshop. Onder klanten valt iedere bezoeker van de webshop die met Most jewelry in een relatie van welke aard staat of komt te staan.

Retour.
Oorbellen mogen NIET retour i.v.m. hygiëne. Overige sieraden mogen retour gestuurd worden binnen 14 dagen retourskosten zijn voor eigen rekening.

Eventuele tel- en taalfouten
Hier worden geen rechten aan verleend.

De overeenkomst/Bestelling.
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper mondeling of schriftelijk toestemt met een aanbod van Most jewelry. De koper ontvangt een bevestiging via een e-mail van de bestelling.

 

Prijzen en Betalingen
Alle door Most jewelry vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw en zijn uitgedrukt in euro’s en Exclusief de verzendkosten. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs inclusief verzendkosten en het aantal van de artikelen zichtbaar zijn.

Betalingen dienen te voldoen via IDEAL. 
IBAN NL 04 KNAB 0258 7332 68 ten name van Most jewelry.

 

Levering/verzendkosten
Wij streven ernaar om het product dat voor 15:00 besteld is de zelfde dag te verzenden. Is het sieraad niet meer op voorraad of is er een andere reden van vertraging, of kan een bestelling gedeeltelijk worden uitgevoerd dan ontvangt u zo snel mogelijk een bericht via de e-mail. En heeft u het recht om de geplaatste bestelling kosteloos te annuleren. Most jewelry is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal tijdens het transport we vergoeden dan ook helemaal niets. Wilt u het product aangetekend laten verzenden, dan kan dit tegen de daarvoor geldende POSTNL tarieven. Most jewelry verzend alleen binnen Nederland en de verzendkosten bedragen €1.00.

Aanbiedingen
Alle aanbieding en Sale items van Most jewelry zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Most jewelry behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om de prijzen te wijzigen. Items die in de Sale of aanbieding zijn gekocht kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
Annulering door Most jewelry
Most jewelry heeft ten allen tijde het recht om een koopovereenkomst, al dan niet reeds is afgehandeld te weigeren of te beëindigen, ingeval dat de opdracht in strijd is met de enige wettelijke of andere van de overheidswege gegeven bepaling. Most jewelry heeft tevens het recht om een koopovereenkomst te beëindigen  indien de inhoud naar zijn beoordeling de belangen en/of ten goede van de naam van zijn onderneming beschadigend kan zijn.

 

Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke van zijn onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen voor de klant geheel of gedeeltelijk worden gehinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer, Bankstoringen, brand, bedrijfsstoringen , energiestoringen, niet of niet op tijd leveren van de leveranciers. Tevens wordt er onder overmacht verstaan storingen in een netwerk verbinding of gebruikte communicatiesystemen of het enig moment niet beschikbaar zijn van de webshop.

 

Eventuele schade
Most jewelry stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, veroorzaak, dan wel mede veroorzaakt door haar producten. De sieraden en accessoire van Most jewelry zijn niet geschikt voor kinderen onder de 4 jaar. De gold plated sieraden van Most jewelry kunnen niet tegen water, Most jewelry stelt zich dan ook niet aansprakelijk bij waterschade en vergoed niets. Most jewelry stelt zich niet aansprakelijk voor schade ontstaan anders dan bij normaal gebruik.

 

Aansprakelijkheid
Most jewelry is nummer gehouden tot betaling van schadevergoeding aan de klant of aan anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Most jewelry. Most jewelry is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Indien Most jewelry om wat voor reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden zal deze schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Most jewelry is niet aansprakelijk voor beschadigen of diefstal tijdens het transport. Most jewelry is niet aansprakelijk indien de klant een verkeerd adres heeft opgegeven tijdens een bestelling via de webshop.

 

Heb je een klacht over onze artikelen of service ? Stuur dan een mail naar : info@mostjewelry.nl Wij proberen je email zo snel mogelijk te beantwoorden.